AC For Horsens - Socialt ansvar


AC For Horsens

AC For Horsens er et initiativ søsat af AC Horsens, der har til formål at hjælpe børn, unge og voksne, som kan have brug for en ekstra håndsrækning. Vi føler, at vi har et ansvar overfor byen, der har gjort os til den klub, vi er i dag. Uden jer er vi ingenting, og derfor skal alle kunne mærke, at vi står klar med en hjælpende hånd. Fodboldfan eller ej.

Som organisation og med fodbolden som redskab, ønsker AC Horsens at gøre en forskel i lokalområdet, og derfor bruger vi aktivt vores indflydelse og fodbolden til at forsøge at sætte et positivt aftryk på vores omgivelser. AC Horsens har opnået en position i lokalsamfundet som byens førende sportsbrand, og klubben ønsker at synliggøre sit sociale ansvar gennem forskellige projekter og gerne i samarbejde med lokale, regionale og nationale organisationer.

Du kan her læse om vores nuværende indsatser i AC For Horsens:

Fra Sundparken til SuperligaenSundparken AC For Horsens

AC Horsens og Bo Trivsel er aktive medspillere i et rollemodelsprogram for og med unge mennesker med bopæl i Sundparken Horsens, og projektet har til formål at hjælpe de unge mennesker til et fritidsarbejde hos AC Horsens, hvilket på sigt skal styrke de unges sociale og uddannelsesmæssige kompetencer med henblik på en bedre fremtid for de unge i det boligsociale område.

Gennem projektet håber vi at skabe ambassadørskab, netværk og sociale færdigheder, som gør de unge klar til en uddannelse og et rigtigt job i en af Horsens' mange virksomheder. Samtidig ønsker vi med projektet at tiltrække et større potentiale på CASA Arena Horsens, så vi gennem flere inkluderende projekter som familieafsnit, fanzoner og ekstra service på tribunerne forhåbentlig kan tiltrække et større og bredere publikum til de gule hjemmekampe.

Trygge fællesskaber - et samarbejde mellem AC Horsens/DBU og unge på vej/Jobcenter Horsens

Visionen med samarbejdsaftalen er skabelse af en lokalitet, hvor unge kan mødes i fællesskaber udenfor uddannelse og arbejde og dermed blive en katalysator for et mere aktivt/sundt netværks- og fritidsliv. Målgruppen er uddannelsesparate unge i alderen 18-29 år, der deltager eller har deltaget i forløbet "Unge på vej". Målgruppen er unge med forskellige udfordringer af psykisk og/eller social karakter, der har vanskeligt ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

De unges udbytte kan være på forskellig plan. Overordnet er det, at de unge får følelsen/oplevelsen af at være en del af et fællesskab og får en indsigt i de mange arbejdsopgaver, der er i AC Horsens. Forhåbentlig bliver de unge også inspireret til at blive en del af foreningslivet.

Horsens Alliancen JobtaskforcenJobtaskforcen AC For Horsens

AC Horsens er en aktiv medspiller i Jobtaskforcen, der er et samarbejde imellem erhvervsledere fra 24 virksomheder, kommunen og udvalgte organisationer. Formålet er at styrke det sociale ansvar i Horsens og få flere med ind på arbejdsmarkedet. Jobtaskforcen er et arbejdende netværk, som omsætter HORSENS ALLIANCENs strategiske satsninger til konkrete handlinger. 

Horsens Alliancen uddeler CSRmærket:

  • til de virksomheder, der går forrest og løfter et socialt ansvar.
  • Formål at styrke et rummeligt arbejdsmarked og række en hånd ud til de mennesker, der har brug for hjælp til at blive fastholdt eller komme ind på arbejdsmarkedet.
  • 132 virksomheder i 2018, målet er 160 virksomheder i år

AC Horsens er en af de virksomheder, der har fået tildelt CSRmærket.

AUA Horsens (ASV)

AC Horsens har indgået et samarbejde med joblinjen på Akademi for Specialundervisning til Unge og Voksne (AUA), der har til formål at skabe et praktikmiljø i den virkelige verden for unge og voksne med særlige behov. Ideen er, at eleverne på AUA får mulighed for at tilegne sig kompetencer og kundskaber, de kan bruge senere i livet – både privat og arbejdsmæssigt. Praktikkerne i AC Horsens giver således mulighed for at øve sig i at samarbejde om udførelse af konkrete opgaver efter anvisninger, mundtlige og skriftlige, fra en arbejdsgiver. Under arbejdet får den enkelte mulighed for at lære overblik, præcision, flair for detaljen, samarbejde, kommunikation, udholdenhed og situationsfornemmelse. Arbejdet giver lærerne mulighed for at iagttage den enkeltes udvikling og for sammen med eleven at reflektere over arbejdsindsatsen og sætte nye læringsmål.

På Akademi for Specialundervisning til Unge og Voksne er missionen at kompetenceafklare, undervise samt rådgive og vejlede voksne og unge med særlige behov.
 
Akademiets overordnede målsætning er, at undervisningen skal fremme og styrke den enkelte kursists kompetencer i forhold til at tilrettelægge, styre og tage ansvar for eget liv og egen tilværelse. Målet er således at bibringe kursisterne personlige, sociale og faglige kompetencer og sætte fokus på mestringsstrategier.
 
Målgrupperne er:
 
• Personer med psykiske vanskeligheder
• Personer med erhvervede hjerneskader
• Personer med læse-stave vanskeligheder
• Personer med udviklingshæmning og dermed ligestillede
• Personer med sociale- /emotionelle vanskeligheder
• Personer med fysiske funktionsvanskeligheder
• Unge med særlige behov
• Personer med tale-/høre-/syns funktionsnedsættelser
 
 

Østbasen i Horsens

Østbasen i Horsens er et sted, hvor børn kan få råd om, hvor de skal gå hen efter skole, og hvad de kan lave i fritiden (sport, idræt eller andre aktiviteter).
 
Østbasens formål er at:
 
• skabe trivsel for børn og unge i Østbyen
• tilbyde børn og unge fritidstilbud i en form, der er mindre bundet end det der kendes fra de organiserede foreningstilbud
• medvirke til at bryde den negative sociale arv hos børn og unge i Østbyen
• fremme integrationen i Østbyen
 
 

Broen Horsens

Broen Horsens er en støtteforening for socialt udsatte børn og unge fra familier med sociale og økonomiske vanskeligheder. Broen Horsens hjælper med at betale kontingent, rekvisitter og transport i forbindelse med den enkeltes valg af fritidsaktivitet. Broen Horsens ser foreningslivet og fritidsaktiviteterne, som et vigtigt lyspunkt i børnenes hverdag og et afgørende vendepunkt i at ændre den negative sociale arv.
 
I dag hjælper Broen Horsens flere end 500 børn og unge – og med udgangspunkt i modellen fra Broen Horsens er der etableret 14 lokale foreninger rundt i hele landet.
 
Idræt og fritidsaktiviteter er ikke et mål i sig selv, men et middel til at få en indholdsrig hverdag fyldt med aktivitet, gode venner og positive voksne fra det helt unikke foreningsliv, som eksisterer i Danmark.
 
 
AC Horsens og superligaens daværende hovedsponsor har ved to lejligheder valgt at donere en del af entréindtægten på CASA Arena Horsens til Broen Horsens, og i alt er det blevet til 45.748 kroner.
 
I forbindelse med AC Horsens’ samarbejde med Østbasen og BROEN Horsens omkring socialt ansvar for udsatte børn og unge i Horsens, var AC Horsens repræsenteret som præmiesponsor ved en mini-fodboldturnering på Søndergade mandag den 24. juni 2013. Turneringen var et led i Trygfondens fotoudstilling, der efterfølgende præsenteres i KUBEN på Søndergade.
 

Praktikpladser i AC Horsens

I AC Horsens kan der være rig mulighed for at komme i praktik i en professionel organisation.
 
Vi hjælper unge og nyuddannede med få den nødvendige erhverserfaring for at kunne komme godt videre og ind på arbejdsmarkedet.
Vi samarbejder også med Jobcentret, og her hjælper vi i samarbejde voksne og unge tilbage eller ind i nye jobs.
Vi arbejder med praktikanter fra videregående uddannelser og ikke elever i folkeskolepraktik.
 
Henvendelse vedrørende praktiskplads i AC Horsens skal ske til Franka Birn-Abrahamsen på fa@achorsens.dk.
 

Fleksjob og småjob

AC Horsens er en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle, og det er vores holdning, at vi som synlig aktør i Horsens er forpligtet til at tage ansvar på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for os at skabe muligheder for personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og vi tager hensyn og udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

Too Good to Go

AC Horsens tager kampen op mod madspild i samarbejde med Too Good To Go, der består af en flok glade madspildsreddere, som tror på, at alle kan gøre en forskel. Det er en bonus for os, at vi kan være med til at gøre folk glade med dejlig, billig mad. Klik her for at læse mere om Too Good To Go.